Hej.

Tyvärr måste vi meddela att på grund av det ovissa läget med den rådande coronapandemin under sommaren, har vi beslutat att 2020 års Kinnekullemässa är inställd.

Alla inkomna bordsbeställningar kommer att annulleras och för de utställare som eventuellt redan betalt för bordshyra kommer denna att återbetalas.

Ni är välkomna som utställare till nästa års upplaga av Kinnekullemässan, men måste då skicka in en ny anmälan efter 1 mars 2021.

Med vänlig hälsning
Skaraborgs Geologiska Sällskap

Till alla medlemmar i Skaraborgs Geologiska Sällskap

På grund av det rådande Coronaläget har styrelsen beslutat att ställa in alla aktiviteter, möten och exkursioner under april, maj och juni.

Detta innebär bl.a. att 4-dagars resan till Värmland under Kristi Himmelsfärdshelgen kommer att skjutas på framtiden.

Vi fortsätter att hålla oss informerade gällande läget med Covid-19 och återkomma med beslut angående kommande aktiviteter.

Var försiktiga allesammans och var rädda om er.

Hälsningar
Styrelsen

———————————————————————-

Skaraborgs Geologiska Sällskap är en ideell amatörgeologisk förening som bildades 1981.

Föreningens huvudsakliga inriktning är att främja intresset för geologi som hobby och vetenskap samt att öka kunskaperna främst inom områdena mineralogi och paleontologi.

Vi är cirka 50 medlemmar och är aktiva samlare av både mineral och fossil. Vid exkursioner och besök till olika gruvor och stenbrott gör vi våra fynd i varphögarna.

Vår fasta punkt och klubblokal finns på Falkängens hantverksby i Hällekis. Här har vi även en utställning av mineral och fossil som är öppen för allmänheten under tiden 1 Maj – 31 Augusti.

Vi ingår i Geoarena Skaraborg. Ett nätverk med mycket sevärda geologiska lokaler inom skaraborgsregionen.

Vi samarbetar även med Studiefrämjandet.