Hej alla SGS medlemmar.

Vi har fått meddelande från Göteborgs Geologiska Sällskap att Göteborgs Mineral och Smyckestensmässa i början av april är inställd till följd av regeringens beslut att förbjuda evenemang med mer än 500 personer.

Styrelsen har även beslutat att ställa in Studiebesöket på Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) den 18 april.
Detta p.g.a att Stockholm för närvarande klassas som det största riskområdet i Sverige för smittospridning av Coronaviruset.

Vi kommer fortsättningsvis att följa utvecklingen av Coronaviruset och senare ta beslut angående kommande evenemang och exkursioner.

Hälsningar
Lars Rosengren
Ordförande

———————————————————————-

Skaraborgs Geologiska Sällskap är en ideell amatörgeologisk förening som bildades 1981.

Föreningens huvudsakliga inriktning är att främja intresset för geologi som hobby och vetenskap samt att öka kunskaperna främst inom områdena mineralogi och paleontologi.

Vi är cirka 50 medlemmar och är aktiva samlare av både mineral och fossil. Vid exkursioner och besök till olika gruvor och stenbrott gör vi våra fynd i varphögarna.

Vår fasta punkt och klubblokal finns på Falkängens hantverksby i Hällekis. Här har vi även en utställning av mineral och fossil som är öppen för allmänheten under tiden 1 Maj – 31 Augusti.

Vi ingår i Geoarena Skaraborg. Ett nätverk med mycket sevärda geologiska lokaler inom skaraborgsregionen.

Vi samarbetar även med Studiefrämjandet.