Anmälan för utställare

  • Anmälan för 2022 år´s mässa kan företrädesvis göras i onlineformuläret nedan eller genom att mejla till info@skaraborgsgeologiska.se
    om ni mejlar så skall alla uppgifter som finns på anmälningstalongen vara med: >> anmälningstalong
  • Läs igenom mässinbjudan och infon! Där finner ni praktiska uppgifter, information och regler som gäller för mässan: >> Mässinbjudan och info
  • Anmälan skall vara SGS tillhanda senast 1 juni 2022.
    SGS skickar därefter bekräftelse.
    Betalning sker efter bekräftelse, senast 15 juni 2022.

Online anmälan:

Skriv in hur många bord ni önskar (max 3 bord) 550 kr/ bord.
Skriv in hur många bord ni önskar (max 2 bord). 550 kr/bord.
Skriv in hur många personer som skall deltaga i festen med måltid på lördag kväll. Kostnad: 200 kr/person,