Hederskodex

1. Alla som letar efter mineral, fossil eller annat geologiskt material skall följa gällande lagar och förordningar. Tag alltid reda på vad som gäller där du vill leta.

2. Skador på annans egendom skall undvikas. Tänk på att inte uppträda störande och respektera närheten till bebyggelse. Det är en självklarhet att städa upp efter sig och lämna fyndplatsen i ordentligt skick.

3. Att använda sprängmedel eller stora maskinella verktyg, typ bergborr, hör som regel inte ihop med amatörgeologi.
Skulle det undantagsvis vara nödvändigt skall tillstånd från myndighet och markägare anskaffas.

4. Betydande eller vetenskapligt intressanta fynd eller fyndlokaler bör komma forskningen till kännedom genom att rapporteras till institution.
I förekommande fall kan först en inmutning göras hos bergmästaren.

5. Det får förutsättas att amatörgeologen samlar till sin egen samling och för att få bytesmaterial. De som kommer efter dig vill också hitta något.

6. Mineral och fossil bör förses med exakta och sanna uppgifter om fyndlokalen. Stuff som är lagad, kemiskt preparerad eller på annat sätt påverkad skall förses med uppgift därom.

7. Vid byte eller försäljning av mineral eller fossil skall gällande lagar, förordningar och god handelssed följas.

8. Ovanstående punkter gäller för alla medlemmar i SGS och överträdelse kommer att beivras. Medlemskapet kan i förekommande fall bli ifrågasatt. Dessutom kan lagöverträdelse bli föremål för åtgärd från myndighet.