Exkursionsregler

Programlagda exkursioner är öppna för alla medlemmar och inbjudna gäster.

Du deltager på egen risk och ansvar. Se försäkring nedan.

ANMÄLAN skall ske till respektive ledare senast 3 dagar innan utsatt tidpunkt. Mötestider och platser måste respekteras av alla. Den som kommer försent blir ’akterseglad’. Krav på minimum antal deltagare kan förekomma. Exkursionen kan bli inställd med kort varsel.

EXKURSIONSLEDARE förbereder utfärden och ordnar tillstånd för besök på resmålet. På resmålet ges en allmän information om fyndlokalen och vad man kan hitta. Om möjligt, så visas några exempel.

INBJUDNA GÄSTER välkomnas men bör ha deltagit på föreningsmöte innan exkursionen, för att få nödvändig information om regler på resmålet.

BARN & UNGDOM under femton år ansvarar respektive målsman för. Med målsman menas även den som påtagit sig detta ansvar från föräldrar.

RÄTT UTRUSTNING ansvarar deltagare själv för att använda sig av. Användande av godkänd huvudhjälm är ett krav på vissa platser. Skyddsglasögon, hammare, mejsel och lupp samt emballage ’bärkassar’ är en bra grundutrustning. Penna och papper att notera fynden med behövs också. Välj oömma kläder efter väderlek.

MATSÄCK tar du med efter eget behov. Tänk på att dagen kan bli längre än som var avsett från början.

RESEKOSTNAD skall betalas med minst 24 kr/mil delat genom antalet åkande i bilen. Högre kostnad kan meddelas av bilägaren innan avresan.

FÖRSÄKRINGAR ordnas av den enskilde deltagaren. SGS eller utsedd exkursionsledare kan aldrig i något läge ställas till ansvar för vad som kan inträffa under exkursionerna.

SGS HEDERSKODEX gäller för alla deltagare även inbjudna sådana.